Aktivity a metódy

  • aktívna tvorivá účasť študentov na projekte bude prostredníctvom multimediálnych prezentácií, umeleckých prác, bulletinov, albumov, účasti na predstaveniach a súťažiach
  • organizácia prednášok, besied , workshopov s expertami jednotlivých oblastí
  • organizácia stretnutí a vystúpení
  • organizácia miestnych výletov v partnerských krajinách (štúdiový výlet)
  • začlenenie projektových materiálov do priameho vyučovania ( v závislosti od možností a špecifík školy)