Belgicko 16.-22.3.2013

Program

5. stretnutie Oostende

Belgicko 16. – 22. 3. 2013

16.marec, sobota

17:30   Príchod Slovákov do Oostende

17. marec, nedeľa

Voľný deň pre Slovákov

Príchod Franczúzov do Oostende

19:00   Večera

18.marec, pondelok

Celodenná prehliadka mesta Bruges zahŕňajúca prehliadku centra na koči, turistickú prehliadku, obed.

Návšteva Damme v odpoludňajších hodinách na bicykloch (12km)

Večera v Oostende

19.marec, utorok

Návšteva Flanders Field Museum v Iepere – Múzeum prvej svetovej vojny

Návšteva Last post v Ieper

20.marec, streda

Prehliadka mesta Brusel

21.marec, štvrtok

Pracovné stretnutie

Prehliadka školy

Odchod Francúzskej skupiny

22.marec, piatok

Ochod Slovenskej skupiny