Rieka trochu inak

Rieka trochu inak

Tematické zameranie  nášho projektu  využili žiaci 5. a 6. ročníka na hodinách biológie s pani učiteľkou Mgr. Klaudiou Dikáczovou. Posledný týždeň v marci, kedy si okrem iného pripomíname Svetový deň vody – 22.3., žiaci  privítali odborníka na flóru a faunu  rieky Nitra -  Mgr. Petroviča.

Krásnou prezentáciou predstavil našu rieku  trochu inak. Žiaci sa živo zaujímali  o život v rieke i na jej brehu. Cieľom zaujímavej hodiny bolo  podnietiť študentov k pochopeniu „ významu „ochrany riek ako spoločného dobra“ a  dotknúť sa zákonov krajiny a politiky Európskej únie v oblasti ochrany riek a prírodného životného prostredia riečnych údolí .