Koordinátor projektu

Cours Sainte Therese, Laval, Francúzsko
Laval je okresné mesto prefektúry La Mayne. La Mayne je tiež názov rieky, ktorá preteká cez mesto Laval a rozdeluje ho na dve časti. Škola leží na pravom brehu rieky a navštevujú ju žiaci rôznych sociálnych skupín. Cours Sainte Thérese je súkromná katolícka škola, ktorá je pod kontrolou štátu. Hlavným cieľom je vzdelávať deti bez rozdielu národnosti alebo triedneho zaradenia.
V škole sa vyučujú aj žiaci, ktorí majú špecifické výchovno vzdelávacie potreby napr.dyslexiu a im sú prispôsobené výchovno vyučovacie metódy. Do školy sú začlenné tiež deti s poruchami zraku a sluchu a aj deti napr. s cystickou fibrózou, ktoré musia plniť povinné vzdelávanie. V triedach im pomáhajú asistenti a zdravotné sestry.
Okrem toho sa škola venuje deťom, ktoré sú hudobne a športovo nadané a hrajú miestne súťaže v hádzanej, kde dosahujú vynikajúce výsledky.

http://ste-therese.lamayenne.e-lyco.fr/