Laval 2.-7.3.2012

 Program

2.stretnutie  LAVAL

( Francúzsko)  2.- 7. marec, 2012

2. marec – piatok

21:48                Privítanie belgických učiteľov na stanici v Laval . Príchod do

hotela.

3.marec – sobota 

8:30                 Stretnutie

9: 20                Privítanie slov. učiteľov na stanici v Laval   9 h 45 : Privítanie v škole

Deň otvorených dverí v  škole

13: 00   Prípitok s kolegami 13 h 45 : Obed

15: 30   Návšteva mlyna v Thévalles alebo múzea Robert Tatin

19: 30   Večera u Lecha

4.marec – nedeľa

9: 00     Stretnutie

9: 30     Exkurzia na zámku  Rochefort. Návšteva mesta Saint Suzanne.

12: 30    Obed v meste Ste Suzanne

14: 00    Návšteva  mlynov

20: 16   Privítanie Belgických priateľov  na stanici v Laval

21: 00 : Večera

5.marec – pondelok

8: 00   Stretnutie

8: 30    Verejné  prezentácie deti vypracované  projektovou triedou PEE

10: 00  Občerstvenie

10: 30   Návšteva jednej alebo viac vyučovacích hodín.

12: 00   Obed v škole

13: 15    Návšteva mesta Laval.

16: 45   Pracovné stretnutie v škole.

18: 30   Návrat do hotela

19: 30   Spoločná večera s partnermi projektu

6.marec, utorok

8: 00     Stretnutie

8: 30     Pracovné stretnutie

10: 00  Návšteva Lactopôle

12: 30  Obed v škole

14: 00  Pracovné stretnutie

16: 30   Občerstvenie

18: 11    Odchod Belgičanov zo stanice v Laval

19: 00  Večera

7.marec, streda

8: 00     Stretnutie

8: 40     Odchod slovenských kolegov zo stanice v Laval