Predmet projektu

  • úloha riek ( ekonomická – transport, komunikácia, turizmus, prírodná – fauna a flóra riečnych údolí ako aj ich ochrana, kultúrna – čaro a kult vody, rieky v tradíciách ľudí, rieka ako živel)
  • minulosť partnerských miest / osídlenie formované riekami (história, etnológia)
  • národná politika a politika Európskej únie spájajúca sa v ochrane riek a prírodných zdrojov v riečnych údoliách
  • inštitúcie a organizácie regiónu, ktoré sa zaoberajú ochranou riek a prírodného životného prostredia riečnych údolí