Slovensko 2.-7.6.2013

Program 

Slovensko 2.-7.6.2013

(6. stretnutie, ZŠ Nábrežná 95, Nové Zámky)

 

2. jún – nedeľa -  Vitajte v Nových Zámkoch!

17:16                          Príchod belgickej skupiny

19:16                          Príchod francúzskej skupiny

 

3.jún – pondelok

8:30                            Stretnutie v škole

8:45 – 9:45                 Welcome! Vitajte! – Program slovenskej skupiny

10:00 – 11:45             Poďte a zoznámte sa s našou školou !

12:00 –13:00              Obed v škole

13:00 – 14:30              Poprechádzajme sa popri rieke Nitre ! Odborný výklad Ing. M.Skálovej, expertky na ekológiu

14:30 – 16:00             Barbeque – voľný čas pri rieke

16:30                          Návrat do rodín

 

4.jún – utorok

8:30                            Stretnutie v škole

9:00 – 13:00                Buď tvorivý! Historický a kultúrny život v dedine Svodín, obed. Workshop.

14:00 – 16:00              Radi športujeme! Na “ŠTRANDE“–kúpalisko, hry

16:30                          Návrat do rodín

 

5.jún – streda

7:45                            Stretnutie v škole

8:00                            Banská Štiavnica –mesto kultúrneho svetového dedičstva UNESCO

11:00                           Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici , prehliadka spojená so vstupom do bane

12:30 – 14:00             Prehliadka mesta, ľahký obed

14:00- 15:00               Nový Zámok – Národná kultúrna pamiatka, exhibícia proti tureckých vojen na Slovensku

16:00                          “KOLIBA“ – reštaurácia

17:30                          Návrat do rodín

 

6.jún – štvrtok

8:30                            Stretnutie v škole

9:00 – 10:00                Prezentácia výsledných produktov projektu “ MOJA RIEKA, MOJE MESTO!“

10:15 – 11:45             GALAPROGRAM „Rieky priateľstva“

12:00 – 13:00             Obed v škole

13:00                          Individuálny program detí s rodinami

13:00 – 14:00             Hodnotenie projektu – pracovné stretnutie

 

7. jún – piatok

8:45                            Rozlúčka na železničnej stanici