Víťazné logo projektu

 The international COMPETITION

France    Slovakia    Belgium

The best logo of  COMENIUS project

 

„MY RIVER –  MY TOWN“

     7th – 15th May 2012

 

Pravidlá súťaže:

Každá krajina pošle dve víťazné logá do medzinárodnej súťaže, ktorá bude prebiehať v čase pobytu našich žiakov v Belgicku v dňoch 3.-8.júna 2012.

Napíš  číslo loga, ktoré najlepšie vystihuje tému projektu na papier a ten vhoď do  krabice.

                     ĎAKUJEME!