Zoznam miestnych aktivít

Zoznam miestnych aktivít

Miestne aktivity, produkty v rámci projektu

 • Predstavenie projektu rodičom a  verejnosti v miestnych a regionálnych novinách  – Castrum Novum, My-Nitrianske noviny

 

 • Tvorenie prezentácií o škole, meste a krajine. Žiaci vytvorili krásne prezentácie , ktoré predstavili hosťom v prvý deň prvého stretnutia s partnermi

 

 • Tance a piesne  nášho regiónu. Slávnostný uvítací program hostí našimi žiakmi v kroji, so soľou a chlebom

 

 • Športové aktivity v  mori v Oostende- surfovanie, rafting, kajak. Deti priamo v mori pocítili silu vody a mohli porovnať s podmienkami, ktoré dáva na podobné športy rieka

 

 • Ekologický workshop v Severnom  mori -zbieranie naplavených nečistôt z mora, spoznávanie  morských živočíchov

 

 • Príprava typického belgického jedla – workshop. Deti spracovali ryby a varili v podmienkach školy v Oostende. Pochutili si na pravej belgickej čokoládovej pene, ktorú  si spoločne po skupinkách vymiešali

 

 • Športová a vedomostná súťaž – Zmiešané súťažné skupiny žiakov a učiteľov sa vzájomne spoznávali a zasúťažili si v telocvični školy v Lavale

 

 • Ekologická stopa- pochod cez záliv  do Mont Saint-Michel. Spoznávanie prírodného úkazu- odlivu mora a zaujímavý pochod po piesčitom dne mora za účasti sprievodcu

 

 • Logo  – školská súťaž web

 

 • Rieka Nitra trochu inak- vyučovacie hodina. Cieľom zaujímavej hodiny bolo  podnietiť študentov k pochopeniu „ významu „ochrany riek ako spoločného dobra“ a  dotknúť sa zákonov krajiny a politiky      Európskej únie v oblasti ochrany riek

 

 • Aktivity pri rieke spojené s Dňom Zeme. Žiaci našej školy čistili okolie rieky Nitra

 

 • Účastníci projektu sa naučili tancovať typické slovenské tance podľa ukážok členky ľudového detského  súboru Matičiarik

 

 • Návšteva ľudového domu vo Svodíne, kde sa prezentovali ľudové remeslá a žiaci si vyrobili hračku z dreva a nití. Vyrobili si dobovú  hračku podľa  názornej ukážky

 

 • Športové popoludnie v telocvični – zmiešané športové tímy súťažili v pohybových aktivitách

 

 • Prírodné a kultúrne bohatstvo našej krajiny. Banská Štiavnica – návšteva banského múzea, systém vodných diel, návšteva protitureckej pevnosti – spoločná história s mestom Nové Zámky

 

 • Súťaž o  osobnosti danej krajiny. Prezentácia o Antonovi Bernolákovi, významnej osobnosti žijúcej v meste Nové Zámky. Súčasťou prezentácie s názvom” Hádaj, kto som?” boli otázky, podľa ktorých  žiaci      partnerských škôl hádali o koho ide

 

 • Prezentácia filmu o rieke alebo mori. V rámci hodnotenia a propagácie výsledných produktov bol odprezentovaný film o ročných obdobiach na Zúgove, časti rieky Nitra

 

 • Comenius deň – záverečný galaprogram. Odznak a šiltovka s logom projektu

 

 • Celé predpoludnie sa nieslo v znamení oslavy priateľstva. Źiaci našej školy      pripravili pásmo tanca, spevu a hovoreného slova v angličtine i vo francúzštine

 

 • Rozhovor s hosťami  v miestnej televízii o ukončení  projektu a jeho význame pre naše školy

 

 • Článok v miestnych novinách a vystúpenie hostí v miestnych TV